Header

TIETOA MEISTÄ
Tutustu tarinaan tölkin takana
KESTÄVÄ KALASTUS
TUOTTEET JA RESEPTIT
Trawler Fun

MERTEN SUOJELU Tarina Tähän Mennessä - Vuosi 1

JÄLJITETTÄVYYS JA LAILLISUUS

Laittomalla, raportoimattomalla ja säännöstelemättömällä (IUU) kalastuksella on merkittävä negatiivinen vaikutus ekosysteemiin ja kalastuselinkeinoon. Jäljitettävyys merestä lautaselle asti on tämän vuoksi elintärkeää, jotta voimme varmistua kalastuksen vastuullisuudesta.   

 

WWF on valtuuttanut puolueettoman osapuolen analysoimaan Atlantilla toimivilta kalastusaluksilta saatua tietoa varmistaaksemme, että kalastus tapahtuu vain sallituilla pyyntialueilla.
                                                                                                                                     

VASTUULLISUUDEN EDISTÄMINEN’

Samalla kun työskentelemme parantaaksemme oman tuotantoketjumme vastuullisuutta, haluamme myös parantaa koko kalateollisuuden vastuullisuutta. Työskentelemme yhdessä WWF:n kanssa parantaaksemme tonnikalakantojen vastuullista ja tehokasta hallintaa.                                                                                                     

Olemme kehittäneet yrityksemme vaikuttamissuunnitelman, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan tonnikalojen kalastukseen liittyvien haasteiden ja ongelmien korjaamiseen. Suunnitelma sisältää keskeisten sidosryhmien sitouttamisen tuotantoketjumme vastuullisuuden varmistamiseksi.

LÄPINÄKYVYYS JA SITOUTUMINEN

John West on osa kansainvälistä vastuullisen kalastuksen säätiötä (ISSF), jonka kautta olemme sitoutuneet tutkimustietoon pohjautuviin suojelutoimenpiteisiin, joiden avulla voidaan luoda aitoa ja jatkuvaa kehitystä tonnikalojen kalastukseen maailmanlaajuisesti.

John Westin käyttämät kurenuotta-alukset kuuluvat ISSF:n vapaaehtoisuuteen perustuvaan ProActive -laivarekisteriin (PVR). PVR tarjoaa validoitua tietoa jokaisen aluksen toiminnasta ja siitä, kuinka hyvin ne toteuttavat ISSF:n määrittelemiä vastuullisen kalastuksen toimintamalleja. Näihin toimintamalleihin kuuluu esimerkiksi:

Haiden evien pyynnin lopettaminen ja ulkopuolisten tarkkailijoiden käyttäminen suurilla kurenuotta-aluksilla

PVR:n tietokannassa olevat alukset ovat säännöllisen auditoinnin piirissä. Ensimmäisen tason auditointiin kuuluu aluksen perustietojen lisäksi joukko yksityiskohtaisia tietoja, joita tarvitaan PVR:n tietokantaan kuulumiseen. Tämän auditoinnin tekee ISSF. Toisen ja kolmannen tason auditoinnit tekee MRAG Americas, joka varmistaa että auditoitu alus on noudattanut ISSF:n asettamia suosituksia/sääntöjä päivittäisessä toiminnassaan.

Lisätiedot alusten toiminnasta on julkisesti saatavilla PVR tietokannasta. John West on toimittanut tiedot aluksistaan ja niiden PVR auditointien tuloksista WWF:lle.

Promotional Content

Tutustu tarinaan tölkin takana

/discover-the-story-behind-your-can

Syötä purkissa oleva koodi ja näät tarkalleen mistä tölkissä oleva kala on tullut.

Lue lisää

Tuotteemme

Tuotteemme

Tuotteisiimme kuuluu paljon muitakin vaihtoehtoja kuin tonnikala. Tutustu koko valikoimaamme.

Katso koko valikoima

Olemme ylpeitä Dolphine Safe -ohjelmasta

Olemme ylpeitä Dolphine Safe -ohjelmasta

Lue lisää kestävästä kalastuksestamme.

Lue lisää