Tämän John West -verkkosivuston (“Sivusto”) käyttö edellyttää, että hyväksyt tässä esitetyt ehdot ja ilmoitukset muutoksitta. Sivuston käyttösi katsotaan suostumukseksi hyväksyä nämä ehdot ja ilmoitukset. LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET HUOLELLA ENNEN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ. JWF (John West Foods) varaa oikeuden muuttaa Sivuston käyttöön liittyviä ehtoja ja ilmoituksia, mukaan lukien muttei siihen rajoittuen Sivuston käyttöön liittyvät veloitukset. Sinulla on vastuu tarkistaa nämä ehdot säännöllisin väliajoin.

Pääsy Sivustolle on luonteeltaan väliaikaista, ja JWF varaa oikeuden keskeyttää Sivustolla tarjoamansa palvelun tai täydentää sitä ilman ennakkoilmoitusta. JWF ei ole vastuussa, jos Sivusto ei mistä tahansa syystä ole käytettävissä, käyttökatkoksen ajankohdasta tai kestosta riippumatta. Saatamme ajoittain rajoittaa pääsyn Sivuston tiettyihin osioihin tai koko sivustolle vain rekisteröityneille käyttäjillemme. Jos valitset tai sinulle annetaan käyttäjän tunnistekoodi, salasana tai muu tieto osana turvakäytäntöjämme, tätä tietoa on kohdeltava luottamuksellisena eikä sitä tule luovuttaa millekään ulkopuoliselle taholle. JWF:llä on oikeus poistaa milloin tahansa käytöstä mikä tahansa käyttäjän tunnistekoodi tai salasana, joko itse valitsemasi tai meiltä saatu, jos katsomme sinun rikkoneen mitä tahansa käyttöehtojen kohtaa. Olet itse vastuussa Sivustolle pääsyyn vaadittavien järjestelyjen hoitamisesta. Sinulla on myös vastuu varmistaa, että kaikki Sivustoa internetyhteytesi kautta käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä ehdoista ja noudattavat niitä. Ellei toisin ole mainittu, Sivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Sinulla ei ole oikeutta muokata, kopioida, lähettää, esitellä, esittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, käyttää teosten pohjana, siirtää tai myydä mitään Sivustolta saatua tietoa, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluita. Et saa käyttää kuvituksia, valokuvia, video- tai äänisisältöä tai grafiikkaa niihin mahdollisesti liittyvistä teksteistä irrotettuina etkä ilman nimenomaista ennakkosuostumustamme. Voit esitellä ja, tiettyihin aineistoihin erikseen liitettyjä rajoituksia noudattaen, kopioida sähköisesti, ladata ja tulostaa osia Sivuston eri alueilta ainoastaan omaan ei-kaupalliseen käyttöösi. Kaikki muu tämän Sivuston aineistojen käyttö, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen Sivuston sisällön muuntelu, jäljentäminen, levittäminen, uudelleenjulkaisu, esittely ja lähettäminen ilman JWF:n kirjallista ennakkolupaa on ehdottomasti kielletty. JWF:n (ja mahdollisten erikseen nimettyjen tekijöiden) asema Sivuston sisällön tekijänä on aina tuotava esiin. Jos tulostat, kopioit tai lataat minkä tahansa Sivuston osan näiden käyttöehtojen vastaisesti, käyttöoikeutesi Sivustoon päättyy välittömästi ja sinun tulee valintamme mukaan palauttaa tai hävittää kaikki aineistosta tekemäsi kopiot. Kaikenlainen kiusaaminen Sivustolla on ehdottomasti kiellettyä, sähköpostiviestit ja loukkaava tai törkeä kielenkäyttö mukaan lukien. Eri henkilönä esiintyminen, mukaan lukien JWF:n työntekijät, valvojat ja edustajat tai muut Sivuston jäsenet tai käyttäjät, on kiellettyä. Et saa ladata Sivustolle, levittää sen kautta tai muuten julkaista Sivustolla sisältöä, joka on herjaavaa, halventavaa, törkeää, uhkaavaa, yksityisyys- tai julkisuussääntöjä rikkovaa, häiritsevää, laitonta tai muuten pahennusta herättävää tai jonka voidaan katsoa olevan rikollista tai rikokseen yllyttämistä, minkä tahansa osapuolen oikeuksia rikkovaa tai muuten mahdollisesti tuottamuksellista tai mitä tahansa lakia rikkovaa. Et saa ladata Sivustolle kaupallista sisältöä tai käyttää Sivustoa värvätäksesi muita liittymään mukaan mihin tahansa muuhun kaupalliseen verkkopalveluun tai muuhun organisaatioon.

JWF on kaikkien tämän Sivuston ja sillä julkaistun aineiston immateriaalioikeuksien omistaja tai lisenssinhaltija, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen tekstit, muotoilu, grafiikka, käyttöliittymä tai koodi sekä valinta ja järjestelyt. Näitä teoksia suojaavat maailmanlaajuiset tekijänoikeuslait ja sopimukset. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet (kokonaisuutena “Merkit”) ovat JWF:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yksinomaisesti JWF:lle tai muille omistajilleen, jotka ovat antaneet JWF:lle oikeuden ja lisenssin tällaisten Merkkien käyttöön.

Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista tulee lähettää verkkosivuston nimetylle edustajalle. YHTEYDENOTTOIHIN, JOTKA EIVÄT OLE ASIANMUKAISIA TAI NOUDATA SEURAAVIA KÄYTÄNTÖJÄ, EI VASTATA. JWF kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää käyttäjiään ja vierailijoitaan tekemään samoin. JWF käsittelee ja tutkii väitettyjä rikkomuksia koskevat ilmoitukset ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin sovellettavien immateriaalioikeuslakien mukaisesti. Ilmoituksen saatuaan JWF ryhtyy toimenpiteisiin poistaakseen immateriaalioikeuksia rikkovat tai rikkomusten kohteena olevat aineistot tai pääsyn niihin ja toimii samoin myös immateriaalioikeuksia rikkoviin aineistoihin tai toimiin viittaavien viittausten tai linkkien osalta. Jos uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeusrikkomukseksi katsottavalla tavalla, toimita JWF:lle seuraavat tiedot. Huomaathan, että käsittely edellyttää Ilmoituksen sisältävän KAIKKI seuraavat tiedot:

  • väitetyn rikkomuksen kohteena olevan yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan valtuutettuna edustajana toimivan henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus;
  • kuvaus tekijänoikeuden alaisesta työstä, jonka väität olevan rikkomuksen kohteena;
  • kuvaus siitä, missä oikeuksia väitetysti rikkova aineisto sijaitsee Sivustolla;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi sekä muut tiedot, joiden avulla JWF:n voidaan kohtuullisesti katsoa pystyvän ottamaan sinuun yhteyttä;
  • lausuntosi, jonka mukaan uskot vilpittömin mielin, ettei väitöksen kohteena oleva käyttö tapahdu tekijänoikeuksien haltijan, tämän edustajan tai lain hyväksynnällä;
  • lausunto, jossa ilmoitat perättömiä lausumia koskevien rangaistuksen uhalla yllä olevien Ilmoituksesi tietojen olevan paikkansa pitäviä ja että olet tekijänoikeuden haltija tai sinut on valtuutettu toimimaan väitetyn rikkomuksen kohteena olevan yksinomaisen oikeuden haltijan edustajana.

 

Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista tulee ohjata seuraaviin:
Postitse: John West Foods Ltd.
No. 1 Mann Island,
Liverpool L3 1BP (Iso-Britannia)
Faksilla: 0151 236 5465
Sähköpostilla: [email protected] (Sisällytä aihekenttään termi “Notice of Infringement”.)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: EDELTÄVÄT TIEDOT ON TARKOITETTU YKSINOMAAN OMISTAMIASI TEKIJÄNOIKEUKSIEN ALAISIA MATERIAALIA KOSKEVISTA MAHDOLLISISTA RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMISEEN JOHN WEST FOODS LTD:LLE. MUIHIN YHTEYDENOTTOIHIN, KUTEN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN TAI TIETOSUOJAKYSYMYKSIIN, EI VASTATA TÄMÄN PROSESSIN KAUTTA.

Nämä ehdot koskevat sinua, kun vierailet Sivustolla ja/tai suoritat rekisteröitymisen loppuun. JWF saattaa muuttaa ehtoja tai mitä tahansa niistä tai lakkauttaa niiden voimassaolon ilman ennakkoilmoitusta koska tahansa, mistä tahansa syystä. Tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä, vastuuvapauslauseketta, väitteitä, vastuurajoituksia, hyvityksiä, sovellettavia lakeja ja yleisiä ehtoja koskevat kohdat säilyvät voimassa lakkautuksista huolimatta.

JWF ei tarkasta eikä voi tarkastaa kaikkia Sivuston käyttäjien julkaisemia tai luomia viestejä tai aineistoja, eikä ole vastuussa tällaisten viestien tai aineistojen sisällöstä. Ymmärrät, että antamalla sinulle mahdollisuuden katsella ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä Sivustolla JWF toimii ainoastaan passiivisena välittäjänä eikä ota minkäänlaista vastuuta mistään Sivuston sisällöstä tai toimista. JWF varaa kuitenkin oikeuden estää tai poistaa oman harkintansa mukaan viestejä tai aineistoja, joiden se katsoo olevan a) häiritseviä, herjaavia tai törkeitä, b) valheellisia, pettäviä tai harhaanjohtavia, c) tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita muiden omistamia immateriaalioikeuksia rikkovia, d) minkä tahansa lain tai säännöksen vastaisia tai e) loukkaavia tai muuten sopimattomia. Huomaa, että John West Foods Ltd käsittelee mahdollisesti julkaisemiasi tai lähettämiäsi tunnistettavia henkilötietoja John West Foods Ltd:n tietosuojakäytännön mukaisesti.

Lukuun ottamatta tunnistettavia henkilötietoja, joita saatamme kerätä sinulta Tietosuojakäytännössämme kuvaillulla tavalla, kaikki tälle Sivustolle lähettämäsi tai lataamasi tai sillä julkaisemasi aineistot, tiedot ja muut viestit (“Viestintä”) katsotaan julkisiksi ja ei-luottamuksellisiksi. JWF:llä ei ole mitään velvollisuuksia Viestintään nähden. JWF:llä ja sen nimetyillä edustajilla on oikeus kopioida, luovuttaa, levittää, yhdistää ja muuten käyttää Viestintää sekä kaikkia Viestinnän sisältämiä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita elementtejä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

On kiellettyä väärinkäyttää Sivustoa tuomalla sille tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja, aikapommeja, näppäilytallentimia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita haitallisia ohjelmia tai vastaavaa tietokonekoodia, joka on suunniteltu haittaamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai -laitteiston toimintaa. On kiellettyä yrittää päästä luvattomasti Sivustolle, palvelimelle, jolla Sivusto sijaitsee tai mihin tahansa verkkosivustoon yhteydessä olevalle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. On kiellettyä hyökätä Sivustoa vastaan palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kautta. Tämän ehdon rikkominen on Computer Misuse Act 1990 -lainsäädännön alainen rikos. JWF ilmoittaa tällaisista rikkomuksista asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja tekee yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa paljastamalla henkilöllisyytesi. Tällaisten rikkomusten seurauksena Sivuston käyttöoikeutesi päättyy välittömästi. JWF ei ota vastuuta menetyksistä tai vaurioista, jotka johtuvat hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muista haitallisista teknologisista sisällöistä, jotka saattavat vahingoittaa tietokonelaitteistoasi, tietokone-ohjelmistojasi, tietojasi tai muita yksinoikeusaineistoa Sivuston käyttösi tai sillä julkaistun tai siihen linkitetyn aineiston lataamisen seurauksena.

Voit lisätä linkin etusivullemme, kunhan teet sen oikeudenmukaisella ja lainmukaisella tavalla, joka ei haittaa mainettamme tai käytä sitä hyödykseen, mutta linkkiä ei saa esittää tavalla, joka vihjaa yhteistyöstä kanssamme, hyväksynnästämme tai suosituksestamme, jos sellaista ei ole olemassa. Et saa lisätä linkkejä verkkosivustoilta, joita et omista. Sivustoa ei saa esittää kehyksissä toisella verkkosivustolla eikä linkkiä saa ohjata muille Sivuston osille kuin etusivulle. JWF varaa oikeuden perua linkitysoikeuden ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivuston, jolta luot linkin, tulee kaikilta osin täyttää näissä ehdoissa eritellyt sisältövaatimukset. Jos haluat käyttää mitä tahansa Sivuston materiaalia muulla kuin yllä kuvatuilla tavoilla, ohjaa pyyntösi osoitteeseen [email protected]

Osana pyrkimystä tarjota lisäarvoa kävijöille Sivusto saattaa sisältää linkkejä muille internetsivustoille, jotka ovat ulkopuolisten toimittajien ja muiden kolmansien osapuolten omistamia ja hallinnoimia (“Ulkoiset sivustot”). JWF ei kuitenkaan hallitse näitä linkitettyjä sivustoja edes silloin, kun niitä hallinnoiva taho on yhteydessä JWF:n kanssa. Kullakin sivustolla on omat JWF:stä riippumattomat tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. JWF ei ole vastuussa näistä riippumattomista käytännöistä tai toimista eikä vastaa tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Sivustot on linkitetty ainoastaan kätevyyden nimissä, ja näin ollen niiden käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Linkitys ei ole merkki siitä, että JWF edistää, suosittelee, edustaa millään tavalla tai on saanut lailliset valtuudet käyttää mitään tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, muotoiluja, logoja, symboleita tai muita tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa, joita näillä Ulkoisilla sivustoilla on näkyvillä tai käytettävissä. JWF pyrkii kuitenkin suojelemaan Sivustonsa ja sillä olevien linkkien luotettavuutta ja pyytää näin ollen palautetta oman Sivustonsa lisäksi myös siihen linkitetyistä sivustoista (mahdolliset toimimattomat linkit mukaan lukien). Jos sinulla on huolia tietyllä Ulkoisella sivustolla olevaan linkkeihin tai sisältöön liittyen, ota yhteyttä kyseisen sivuston järjestelmänvalvojaan tai ylläpitäjään.

JWF ei anna takuuta tai lupauksia tämän Sivuston tai Ulkoisten sivustojen sisällön paikkansapitävyyden tai kattavuuden suhteen. JWF ei suodata mainoksia tai muuta sisältöä, jota lapset saattavat nähdä sivustojemme tai suoralinkitettyjen sivustojen kautta, ja lapset saattavat nähdä internetissä ja/tai mainoksissa lapsille sopimatonta sisältöä. Kannustamme vanhempia ja huoltajia viettämään aikaa verkossa lastensa kanssa ja harkitsemaan sähköisen suodatusohjelmiston käyttämistä. TÄMÄ SIVUSTO JA SILLÄ OLEVAT AINEISTOT, TIEDOT, PALVELUT JA TUOTTEET, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA TEKSTIT, GRAFIIKAT JA LINKIT, TARJOTAAN KÄYTTÖÖN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII, JWF EI MYÖNNÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, SISÄLTÄEN MUUN MUASSA MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TIETOKONEVIRUKSETTOMUUDESTA TAI TAKUUT KÄSITTELYSTÄ TAI TOIMIVUUDESTA. JWF EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ SIVUSTON TOIMINNALLISUUDET OLISIVAT KESKEYTYKSETTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIRHEET KORJATTAISIIN TAI ETTÄ SIVUSTON SAATAVILLE TUOVA SIVUSTO TAI PALVELIN ON VAPAA VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA OSATEKIJÖISTÄ. JWF EI ESITÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON AINEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI VÄITTEITÄ KOSKIEN NIIDEN KATTAVUUTTA, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, TARKKUUTTA, RIITTÄVYYTTÄ, HYÖDYLLISYYTTÄ, AJANKOHTAISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI MUITA TEKIJÖITÄ. YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

JWF EI MISSÄÄN TILANTEESSA OTA VASTUUTA MISTÄÄN SOPIMUKSEN, LAIMINLYÖNNIN TAI MUUN PERUSTEEN POHJALTA ESITETYISTÄ SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANKAISULLISISTA, SIVULUONTEISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI JOHDANNAISVAHINGOISTA, JOTKA OVAT SUORAA TAI EPÄSUORAA SEURAUSTA TÄLLÄ SIVUSTOLLA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN, PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN JA AINEISTOJEN KÄYTÖSTÄ, KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA TAI TOIMIVUUDESTA. NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MAHDOLLISEN RAJOITETUN HYVITYKSEN SISÄLTÖ EI RIITTÄISI RATKAISEMAAN ONGELMAA. KOSKA TIETYT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORAN TAKUUN KESTON RAJOITTAMISTA TAI EPÄSUORIIN TAI SIVULUONTEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVIEN VASTUIDEN POIS SULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Suostut vapauttamaan JWF:n, sen virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat, lisenssinhaltijat ja alihankkijat (kokonaisuutena “Palveluntarjoaja”) vastuusta ja puolustamaan heitä sekä katsomaan heidät viattomiksi liittyen kaikkiin menetyksiin, kuluihin ja vahinkoihin, kohtuulliseksi katsottavat asianajajan korvaukset mukaan lukien, jotka ovat seurausta näiden ehtojen rikkomisesta tai internet-tilisi toimista (laiminlyönnit ja väärinkäytökset mukaan lukien) sinun tai kenen tahansa Sivustoa internetyhteytesi kautta käyttävän henkilön toimesta.

Tämän Sivuston käyttöä koskevat kaikilta osin Englannin ja Walesin lait. Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta liittyen kaikkiin vaateisiin, jotka ovat seurausta Sivustolla vierailusta tai liittyvät siihen. Vaikka JWF ei olisi tarkkaan vaatinut tai valvonut minkä tahansa näiden ehtojen kohdan noudattamista, sitä ei katsota mistään ehdosta tai oikeudesta luopumiseksi. Osapuolten väliset toimet tai toimialakäytännöt eivät vaikuta ehtojen sisältöön. JWF voi siirtää näihin ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle osapuolelle koska tahansa ilmoittamatta siitä sinulle. JWF ei väitä Sivuston aineistojen olevan soveltuvia tai käytettävissä muilla alueilla tai saatavissa alueilla, joilla niiden sisältö on laitonta tai kiellettyä. Tätä sivustoa Ison-Britannian ulkopuolelta käyttävät tekevät niin omasta tahdostaan ja vastaavat sovellettavan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta.

JWF saattaa muokata näitä ehtoja koska tahansa päivittämällä tämän julkaisun. Sinun tulisi käydä tällä sivulla säännöllisin väliajoin tarkastamassa kulloinkin voimassa olevat ehdot, sillä ne sitovat sinua. Tietyt ehtojen kohdat saattavat tietyillä Sivuston sivuilla korvautua erikseen ilmoitetuilla oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla.
Päivitetty viimeksi: 15.6.2016
© John West Foods Ltd – Kaikki oikeudet pidätetään