Header

TIETOA MEISTÄ
Tutustu tarinaan tölkin takana
KESTÄVÄ KALASTUS
TUOTTEET JA RESEPTIT
Trawler Fun

MERTEN SUOJELU Jatkuva Sitoutuminen - Toinen Vuosi

JÄLJITETTÄVYYS JA LAILLISUUS

John West Eurooppa tekee jatkuvaa tarkkailutyötä havaitakseen mahdollista laitonta, raportoimatonta tai säännöstelemätöntä kalastusta (IUU). Tämän tarkkailutyön perusteella teemme suunnitelman, jolla voimme vähentää IUU-kalastuksen riskiä.

VASTUULLISUUDEN EDISTÄMINEN

John West Eurooppa on aktiivisesti mukana edistämässä tonnikalakantojen vastuullista hallintaa kalastuksen säätelyä koskevassa päätöksenteossa. Erityisen tärkeää John Westille on edistää tonnikalojen kalastusta koskevien kalastussääntöjen käyttöönottoa Intian valtamerellä. 

LÄPINÄKYVYYS JA SITOUTUMINEN

Kurenuotta-alukset, joilla kalastetaan John Westin tonnikalaa, kuuluvat ISSF:n vapaaehtoisuuteen perustuvaan ProActive -laivarekisteriin (PVR). PVR tarjoaa validoitua tietoa jokaisen aluksen toiminnasta ja siitä, kuinka hyvin ne toteuttavat ISSF:n määrittelemiä vastuullisen kalastukseen toimintamalleja.


PVR:n tietokannassa olevat alukset ovat säännöllisen auditoinnin piirissä. Ensimmäisen tason auditointiin kuuluu aluksen perustietojen lisäksi joukko yksityiskohtaisia tietoja, joita tarvitaan PVR:n tietokantaan kuulumiseen. Tämän auditoinnin tekee ISSF. Toisen ja kolmannen tason auditoinnit tekee MRAG Americas, joka varmistaa että auditoitu alus on noudattanut ISSF:n suosituksia/sääntöjä päivittäisessä toiminnassaan.

Lisätiedot alusten toiminnasta on julkisesti saatavilla PVR tietokannasta. John West on toimittanut tiedot aluksistaan ja niiden PVR auditointien tuloksista WWF:lle.

Auditoinneissa käytämme riippumatonta kolmatta osapuolta varmistaaksemme, että tuotantoketjussamme olevat alukset noudattavat laittoman kalastuksen vastaisia säädöksiä ja ISSF:n asettamia vaatimuksia. Pidämme myös huolta, että toimintamme täyttää Thai Union Euroopan vastuullisen kalastuksen menettelytavat sekä eettiset- että työehdot.

Promotional Content

Jäjljitettävyys ja kestävä kalastus

Jäjljitettävyys ja kestävä kalastus

Me John Westillä tiedämme kuinka tärkeää on suojella meriä ja järviä. Lue lisää kestävästä kalastuksestamme.

Lue lisää

Tuotteemme

Tuotteemme

Tuotteisiimme kuuluu paljon muitakin vaihtoehtoja kuin tonnikala. Tutustu koko valikoimaamme.

Katso koko valikoima

Olemme ylpeitä Dolphine Safe -ohjelmasta

Olemme ylpeitä Dolphine Safe -ohjelmasta

Lue lisää kestävästä kalastuksestamme.

Lue lisää