Ilmastonmuutos ei uhkaa ainoastaan ympäristöä, vaan myös yhteiskuntaa ja taloutta.

Maailmanlaajuiset ympäristöriskit, kuten ilmastonmuutos, resurssienkulutus ja jätteiden käsittely näkyvät yhä suurempina haittavaikutuksina valtamerissä ja uhkaavat sitä kautta merten eläinlajeja, joista toimintamme riippuu. Emoyhtiömme Thai Union on aloittanut useita hankkeita puuttuakseen tähän kehitykseen suoraan ja vähentääkseen ympäristövaikutuksia.

Voit lukea edistymisestämme lisää napauttamalla alla olevaa painiketta.

Fish pattern graphic
John West Finland

Kasvihuonekaasut

Meillä on tuotantolaitoksia ja toimistoja kaikilla päämarkkina-alueillamme, ja olemme tietoisia velvollisuudestamme minimoida ympäristövaikutuksemme. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyshankkeemme keskittyvät toiminnan tehostamiseen, energiatehokkaampiin laitteisiin sijoittamiseen, uusien teknologiainnovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen.

John West Finland

Pakkausinnovaatiot

Pakkaukset ovat tärkeä osa kaikenlaisia tuotteita ja vaikuttavat osaltaan yrityksen kokonaisympäristövaikutuksiin. Thai Union soveltaa kiertotalouden periaatteita kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön ratkaisuja, jotka pienentävät pakkauksiimme liittyviä ympäristövaikutuksia. Voit seurata edistystämme tällä saralla täällä.

John West Finland

Ympäristötietoisuuden edistäminen

Kannustamme sidosryhmiämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja kannustamme siihen koulutuksen ja palkintojen avulla.

John West Finland

Turvallisten työskentelykäytäntöjen tukeminen

Tuemme turvallisia työskentelykäytäntöjä laajamittaisen ohjelman kautta. Koulutamme henkilökuntaa noudattamaan turvallisia toimintatapoja ja olemaan aktiivisesti mukana työympäristöjemme turvallisuuden edistämisessä. Lisätietoa John Westin ja sen emoyhtiö Thai Unionin toimista löydät napauttamalla tästä.