WWF yhteistyön tavoitteet ovat:
Tuotantoketjun läpinäkyvyys: 100% John Westin myymistä merenelävistä ovat joko MSC-sertifioitua tai peräisin kalastuksesta, joka on mukana kehittämässä toimintaansa kohti MSC-kelpoisuutta.
Osallistuminen, koulutus ja viestintä: Haluamme lisätä tietoisuutta vastuullisen kalastuksen tärkeydestä ja sen vaikutuksista ympäristöön. Tulemme tarjoamaan kuluttajille ympäri Eurooppaa tietoa, jotta he pystyvät tekemään vastullisia ostosvalintoja.
Vaikuttaminen ja muutos: Työskentelemme muuttaaksemme koko kalateollisuuden toimintaa ja pyrkiäksemme vahvempaan muutoshaluun myös muiden alan toimijoiden keskuudessa.
Suunnannäyttäjä: Toimimme esikuvana koko kalateollisuudelle tuotantokejumme läpinäkyvyydessä, laittoman kalastuksen karsimisessa, sekä vastuullisen ja eettisen kalastuksen esilletuomisessa.
Suojeluprojektit: WWF:n kautta olemme jo nyt rahoittaneet tärkeää merensuojeluhanketta Itä-Afrikan rannikolla.