Header

TIETOA MEISTÄ
Tutustu tarinaan tölkin takana
KESTÄVÄ KALASTUS
TUOTTEET JA RESEPTIT
Trawler Fun

Interactive Section

Banner

Terms & Conditions

SOPIMUS KÄYTTÄJÄN JA JOHN WEST FOODS LTD:N ("JWF”) VÄLILLÄ

Tämä John West -verkkosivusto (”Sivusto") on saatavilla sillä ehdolla, että hyväksyt tässä luetellut ehdot, edellytykset ja ilmoitukset muuttumattomina. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt kaikki edellä mainitut ehdot, edellytykset ja ilmoitukset. LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ. JWF (John West Foods) pidättää oikeuden muuttaa ehtoja, edellytyksiä ja ilmoituksia, joiden nojalla Sivusto on saatavilla, mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen Sivuston käytöstä aiheutuvat maksut. Käyttäjän on tarkistettava nämä ehdot ja edellytykset säännöllisesti.

PÄÄSY SIVUSTOLLE - SIVUSTON KÄYTTÖ - RAJOITUS HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN

Sivustolle myönnetään väliaikainen pääsy, ja JWF pidättää oikeuden peruuttaa Sivustolla tarjoamansa palvelun tai muuttaa sitä ilman erillistä ilmoitusta. JWF ei ole korvausvelvollinen, jos Sivusto ei jostakin syystä ole saatavilla jonakin aikana. JWF saattaa ajoittain rajoittaa rekisteröityneiden käyttäjien pääsyä joillekin Sivuston osille tai koko Sivustolle. Jos valitset käyttäjätunnuksen, salasanan tai jonkin muun tiedon osana turvallisuusmenettelyämme, tai sinulle annetaan ne, tulee sinun käsitellä kyseistä tietoa luottamuksellisena, etkä saa antaa sitä kolmannen osapuolen tietoon. JWF on oikeutettu milloin tahansa poistamaan käytöstä minkä tahansa käyttäjätunnuksen tai salasanan, oli se sitten sinun valitsemasi tai meidän antamamme, jos olet JWF:n mielestä laiminlyönyt jonkin näissä käyttöehdoissa mainitun säännöksen. On sinun vastuullasi järjestää oma pääsysi Sivustolle. Olet vastuussa myös siitä, että kaikki ne henkilöt, jotka pääsevät Sivustolle sinun verkkoyhteydelläsi, ovat tietoisia näistä ehdoista ja noudattavat niitä. Ellei toisin ole ilmoitettu, Sivusto on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Et saa muokata, kopioida, jakaa, välittää, näyttää, esittää, toisintaa, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluita, jotka olet saanut Sivustolta tai luoda niistä jäljitteleviä teoksia. Et saa käyttää piirroksia, valokuvia, video- tai audioleikkeitä tai muita graafisia esityksiä erotettuna niihin kuuluvista teksteistä ja ilman meiltä etukäteen saatua erillistä lupaa. Saat näyttää osia Sivuston eri puolilla olevasta materiaalista, ja tiettyä materiaalia erikseen koskevia rajoituksia noudattaen, tehdä elektronisia kopioita siitä sekä ladata ja tulostaa sitä paperille vain omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi. Kaikki muunlainen Sivuston materiaalin käyttö ilman erillistä kirjallista JWF:n myöntämää etukäteislupaa on ankarasti kielletty, seuraavat mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen: muokkaaminen, toisintaminen, jakelu, uudelleenjulkaisu, näyttäminen tai lähettäminen. JWF:n (ja muiden nimettyjen sisällöntuottajien) asema Sivuston materiaalin tekijänä on aina tunnustettava. Jos tulostat, kopioit tai lataat mitään Sivuston osia näiden ehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää Sivustoa lakkaa välittömästi ja sinun on palautettava tai tuhottava kaikki tekemäsi kopiot jos JWF niin haluaa. Kaikenlainen häirintä Sivustolla, mukaan lukien sähköpostihäirintä tai sopimattoman ja loukkaavan kielen käyttö, on ankarasti kielletty. Esiintyminen jonakuna toisena, mukaan lukien JWF:n työntekijänä, isäntänä tai edustajana tai muina Sivuston vierailijoina tai jäseninä, on kielletty. Sivuston kautta ei saa ladata, jakaa tai muuten julkaista mitään herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, yksityisyydensuojaa loukkaavaa, laitonta tai muuten paheksuttavaa sisältöä tai sisältöä, joka kannustaa rikokseen tai on rikollista, loukkaa jonkin osapuolen oikeuksia tai muuten aiheuttaa vahingonkorvausvastuun tai rikkoo jotakin lakia. Sivustolle ei saa ladata kaupallista sisältöä eikä Sivustoa saa käyttää toisten kehottamiseen liittymään johonkin muuhun kaupalliseen verkkopalveluun tai muuhun organisaatioon.

TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

JWF on kaikkien Sivustoon ja siellä julkaistuun materiaaliin liittyvien immateriaalioikeuksien omistaja tai lisensoija, sisältäen seuraavat mutta ei niihin rajoittuen: teksti, suunnittelu, grafiikka, käyttöliittymät tai koodi sekä valikoima ja pohjapiirrokset. Kansainväliset tekijänoikeuslait ja sopimukset suojaavat näitä teoksia maailmanlaajuisesti. Kaikki kyseiset oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet (yhdessä ”Merkit") ovat JWF:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat JWF:lle tai muille omistajilleen, jotka ovat myöntäneet JWF:lle oikeuden ja lisenssin käyttää niitä.

ILMOITUKSET JA TOIMENPITEET TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUSTAPAUKSISSA

Epäillyistä tekijänoikeusloukkauksista tulee lähettää ilmoitus verkkosivuston nimetylle asiamiehelle. TIEDUSTELUIHIN, JOTKA EIVÄT NOUDATA TAI KOSKE SEURAAVAA MENETTELYÄ, EI VASTATA. JWF kunnioittaa muiden immateriaaliomaisuutta, ja pyytää käyttäjiä ja vierailijoita tekemään samoin. JWF käsittelee ja tutkii epäilyt tekijänoikeusloukkauksista ja ryhtyy immateriaalioikeuksia säätelevien lakien mukaisiin toimenpiteisiin. Saatuaan ilmoituksen tekijänoikeusloukkauksesta, JWF pyrkii poistamaan sellaisen materiaalin tai pääsyn materiaaliin, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai on joutunut tekijänoikeusloukkauksen kohteeksi, sekä poistamaan tai estämään pääsyn viittauksiin tai linkkeihin, jotka johtavat sellaiseen materiaaliin tai toimintaan, joka loukkaa tekijänoikeuksia. Jos uskot, että sinun teoksesi on kopioitu tekijänoikeusloukkauksen tunnusmerkit täyttävällä tavalla, lähetä seuraavat tiedot JWF:lle. Huomioi, että ilmoituksen on sisällettävä KAIKKI seuraavat tiedot ollakseen pätevä: sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan loukatuksi epäillyn yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan puolesta; loukatuksi uskotun tekijänoikeuden alaisen teoksen kuvaus; kuvaus siitä, missä Sivuston osassa loukkaavaksi uskomasi materiaali sijaitsee; osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä kaikki kohtuullisesti riittävä tieto, jonka perusteella JWF pystyy ottamaan yhteyttä sinuun; lausunto, jossa kerrot olevasi hyvässä uskossa, että tekijänoikeuden haltija, asiamies tai laki ei salli ilmoittamaasi käyttöä; sinun antamasi valaehtoinen lausunto, jossa vakuutat yllä mainitun tiedon oikeelliseksi, ja että olet tekijänoikeudenhaltija tai valtuutettu toimimaan loukatuksi epäillyn yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan puolesta. Ilmoitukset tekijänoikeusrikkomuksista tulee lähettää osoitteeseen: Postilla: John West Foods Ltd. No. 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP (United Kingdom) Faksilla: 0151 236 5465 Sähköpostilla: Consumercontact@John-West.com (Mainitse ”Tekijänoikeusloukkaus" otsikkokentässä.) TÄRKEÄ HUOMIO: EDELLÄ KUVATULLA TAVALLA VOI ILMOITTAA JOHN WEST FOODS LTD:LLE VAIN, ETTÄ TEKIJÄNOIKEUTTASI ON SAATETTU LOUKATA. KAIKKI MUUT TIEDUSTELUT, KUTEN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA PYYNNÖT TAI TIETOTURVAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JÄTETÄÄN HUOMIOTTA TÄSSÄ PROSESSISSA.

VOIMASSAOLO – PÄÄTTÄMINEN

Nämä käyttöehdot koskevat sinua kun menet ja/tai rekisteröidyt Sivustolle. JWF saattaa muokata näitä käyttöehtoja, tai mitä tahansa näistä ehdoista, tai ne saatetaan poistaa ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa mistä tahansa syystä. Tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä, vastuuvapauslausekkeita, vahingonkorvauksia, vastuunrajoituksia, korvaussuorituksia, sovellettavia lakeja ja yleistä tietoa koskevat ehdot jäävät joka tapauksessa voimaan.

KÄYTTÄJÄN OSALLISTUMINEN

JWF ei tarkasta eikä pysty tarkastamaan kaikkea viestintää ja materiaalia, jonka käyttäjät lataavat tai luovat Sivustolle, eikä ole millään tavalla vastuussa tämän viestinnän ja materiaalin sisällöstä. Ymmärrät, että tarjoamalla sinulle mahdollisuuden katsella ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä Sivustolla, JWF toimii vain jakamisen passiivisena välittäjänä eikä ota mitään vastuuta mistään Sivustolla olevasta sisällöstä tai Sivustolla tapahtuvasta toiminnasta. JWF kuitenkin pidättää yksinomaisen oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai poistaa viestintää tai materiaalia, jonka se katsoo olevan (a) loukkaavaa, herjaavaa tai säädytöntä, (b) vilpillistä, petollista tai harhaanjohtavaa, (c) jonkun muun tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavaa tai (d) lain tai säädöksen vastaista tai (e) loukkaavaa tai muuten kelpaamatonta JWF:lle. Huomaa, että John West Foods Ltd käsittelee kaikkea julkaisemaasi tai välittämääsi henkilökohtaista tietoa John West Foods Ltd:n tietosuojakäytännön mukaisesti.

KÄYTTÄJIEN MATERIAALI

Sinulta tietosuojakäytännön ohjeiden mukaisesti keräämiämme tunnistettavia henkilötietoja lukuun ottamatta mitään materiaalia, tietoa ja muuta viestintää, jota välität tai lataat Sivustolle tai julkaiset Sivustolla (”Viestintä") ei pidetä salassa pidettävänä tai omaisuutenasi. JWF:llä ei ole minkäänlaisia velvoitteita Viestintäsi suhteen. JWF:llä ja sen työntekijöillä on oikeus kopioida, paljastaa, jakaa, sisällyttää ja muuten käyttää Viestintää ja kaikkia Viestintään kuuluvia tietoja, kuvia, ääniä, tekstiä ja muita asioita mihin tahansa sekä kaikkiin kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

VIRUKSET, HAKKEROINTI JA MUUT RIKKEET

Sivustoa ei saa käyttää väärin lisäämällä Sivustolle tietoisesti viruksia, troijalaisia viruksia, matoja, loogisia pommeja, aikapommeja, näppäilyn tallentajia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai mitään muita haittaohjelmia tai vastaavia koodeja, jotka on suunniteltu haittamaan minkä tahansa tietokoneohjelman tai -laitteiston toimintaa. Sivustolle, palvelimelle, jolla Sivusto sijaitsee, tai millekään Sivustoon liittyvälle palvelimelle, tietokoneelle tai mihinkään Sivustoon liittyvään tietokantaan ei saa pyrkiä luvatta. Sivustoa vastaan ei sää hyökätä palvelunestohyökkäyksellä tai hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä. Tämän ehdon rikkominen on Yhdistyneen kuningaskunnan tietokoneen väärinkäyttöä säätelevän lain (Computer Misuse Act 1990) nojalla rikos. JWF ilmoittaa tällaiset rikkeet asiaankuuluvalle viranomaiselle ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa paljastamalla henkilöllisyytesi heille. Tällaisissa riketapauksissa oikeutesi käyttää Sivustoa lakkaa välittömästi. JWF ei ole korvausvelvollinen mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksesta tai muusta teknologisesti haitallisesta materiaalista, joka saattaa saastuttaa tietokonelaitteistosi, ohjelmistosi, tietosi tai muuta yksinoikeudella omistamaasi materiaalia Sivuston käytön, Sivustolle ladatun materiaalin lataamisen tai sinne linkitetyllä verkkosivustolla vierailun seurauksena.

SIVUSTOLLE LINKITTÄMINEN

Kotisivullemme voi linkittää, jos sen tekee rehdisti ja laillisesti eikä vahingoita tai hyväksikäytä mainettamme, mutta linkkiä ei saa tehdä sellaiseksi, että se viittaa jonkinlaiseen meihin liittyvään yhteistyöhön tai meidän myöntämäämme hyväksyntään tai tukeen, jos sellaista ei ole. Linkkiä ei saa tehdä sellaiselta sivulta, jota et omista. Sivustoa ei saa kehystää millään muulla sivustolla, eikä Sivuston muihin osiin kuin kotisivulle saa linkittää. JWF pidättää oikeuden perua linkitysluvan ilman etukäteisilmoitusta. Sivuton, jolta linkität, tulee noudattaa näissä ehdoissa määritettyjä sisältöstandardeja kaikilla tavoin. Jos haluat käyttää Sivustolta muuta kuin edellä mainittua materiaalia, osoita pyyntösi osoitteeseen Consumercontact@John-West.com

KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT

Haluamme tarjota vierailijoillemme lisäarvoa, joten Sivusto saattaa sisältää linkkejä muille kolmansien myyjäosapuolten ja muiden kolmansien osapuolten omistamille ja hallinnoimille sivustoille (”Ulkoisille sivustoille”). Kuitenkin vaikka kolmas osapuoli olisi yhteistyössä JWF:n kanssa, JWF:llä ei ole näitä sivustoja koskevaa päätäntävaltaa, sillä niillä on omat erilliset tiedonkeruuta ja tietosuojaa säätelevät käytäntönsä, jotka eivät liity JWF:ään. JWF ei ole vastuussa tai vastuuvelvollinen näistä itsenäisistä käytännöistä tai toimenpiteistä eikä tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Linkitetyt sivut tarjotaan vain sinun avuksesi ja niille siirtyminen tapahtuu omalla vastuullasi. Linkit eivät tarkoita, että JWF sponsoroisi, tukisi, tai olisi laillisesti valtuutettu käyttämään tavaramerkkiä, kauppanimeä, palvelumerkkiä, designia, logoa, symbolia tai muuta Ulkoisen sivuston kautta saatavilla olevaa tekijänoikeuden alaista materiaalia tai olisi niiden kanssa yhteistyössä tai niihin yhdistetty. JWF haluaa kuitenkin suojella Sivustonsa ja sillä olevien linkkien loukkaamattomuutta ja pyytää palautetta sekä omasta Sivustostaan että sille linkitetyistä sivustoista (myös tietoa siitä, jos jokin linkki ei toimi). Ota yhteyttä Ulkoisten sivustojen ylläpitäjään tai Web-hoitajaan, jos sinulla on linkkeihin tai Ulkoisten sivustojen sisältöön liittyvää asiaa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

JWF ei takaa tai edusta Sivuston, Ulkoisten sivustojen tai minkään muunkaan sivuston sisällön oikeudenmukaisuutta tai täydellisyyttä. JWF ei suodata lasten Sivustolla tai suoralinkitetyillä sivuilla mahdollisesti näkemää mainontaa tai muuta materiaalia, ja lapset saattavat saada lapsille sopimatonta sisältöä ja materiaalia Internetistä ja/tai mainonnasta. Kehotamme vanhempia ja huoltajia viettämään aikaa verkossa yhdessä lastensa kanssa ja harkitsemaan sähköisen suodatinohjelman käyttöä. TÄMÄ SIVU JA SIVULLA OLEVAT MATERIAALIT, TIEDOT, PALVELUT JA TUOTTEET TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA: TEKSTI, GRAFIIKAT JA LINKIT. NIIN PITKÄLTI KUIN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLSTA, JWF KIISTÄÄ KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA: EPÄSUORAT MARKKINOITAVUUS- JA TARKOITUKSENMUKAISUUSTAKUUT, LOUKKAAMATTOMUUS, VAPAUS TIETOKONEVIRUKSISTA SEKÄ KAUPANKÄYNNISTÄ JA SUORITUKSISTA AIHEUTUVAT TAKUUT. JWF EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ SIVULLA OLEVAT TOIMINNOT OVAT AINA SAATAVILLA TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI SIVUSTON MAHDOLLISTAVA PALVELIN OVAT VIRUKSISTA TAI MUISTA HAITALLISISTA KOMPONENTEISTA VAPAITA. JWF EI TAKAA TAI ESITÄ, ETTÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MATERIAALIT OVAT TÄYDELLISIÄ, PAIKKANSAPITÄVIÄ, TARKKOJA, RIITTÄVIÄ, HYÖDYLLISIÄ, AJANKOHTAISIA, LUOTETTAVIA TAI MUUNLAISIA. YLLÄ MAINITUT RAJOITTEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

VASTUUNRAJOITUS

JWF EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTAVISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN MUISTAKAAN VAHINGOISTA, VAIKKA JWF:ÄÄ OLISI ETUKÄTEEN VAROITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, OLI KYSE SITTEN SOPIMUKSENMUKAISISTA TOIMISTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA TEORIASTA, JOKA JOHTUU SIVUSTOLLA OLEVIEN TIETOJEN, PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN JA MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI NIIDEN KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA TAI ON NÄIHIN YHTEYDESSÄ. NÄITÄ RAJOITTEITA SOVELLETAAN LUKUUN OTTAMATTA SELLAISTEN TOIMENPITEIDEN EPÄONNISTUMISTA, JOTKA OVAT TARPEEN TILANTEEN KORJAAMISEKSI. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA KOSKEVIA RAJOITTEITA, TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, YLLÄ MAINITUT RAJOITTEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

VAHINGONKORVAUS

Sitoudut puolustamaan ja suojaamaan JWF:ää, sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, lisensoijia ja toimittajia (yhdessä ”Hankkija") kaikilta sellaisilta tappioilta, kuluilta, vahingoilta ja maksuilta, mukaan lukien kohtuullisilta asianajokuluilta, jotka johtuvat näiden ehtojen rikkomisesta tai mistään Internet-tiliisi liittyvistä toimista (mukaan lukien huolimaton tai laiton käyttö), jotka tapahtuvat sinun tai jonkun muun Sivustoa sinun Internet-tililläsi käyttävän henkilön toimesta, sekä korvaamaan ne.

APPLICABLE LAWS

Your use of this Site shall be governed in all respects by the laws of England and Wales. The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to the Site. JWF's failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. JWF may assign its rights and duties under these Terms and Conditions to any party at any time without notice to you. JWF makes no representation that materials in the Site are appropriate or available for use in other locations, and access to them from territories where their content is illegal or prohibited. Those who choose to access this Site from locations outside the United Kingdom do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws.

YLEISTÄ

JJWF voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän tiedoston. Sinun tulee vierailla tällä sivulla aika ajoin tarkastellaksesi ajankohtaisia käyttöehtoja, sillä ne sitovat sinua. Jotkin tietyt lainmukaiset ilmoitukset tai ehdot joillakin tämän Sivuston sivuilla saattavat kumota tietyt kohdat näissä käyttöehdoissa. Päivitetty viimeksi: 15.6.2016 © John West Foods Ltd - Kaikki oikeudet pidätetään

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

https://www.john-west.co.uk/general/privacy-policy/ John West Foods Ltd ("JWF") on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Tämä käytäntö (yhdessä käyttöehtojen ja muiden tässä mainittujen tiedostojen kanssa) määrittelee tavan, jolla JWF käsittelee kaikkea henkilökohtaista tietoa, jota JWF kerää sinulta tai jota annat JWF:lle. Lue seuraava huolellisesti, jotta ymmärtäisit JWF:n näkemykset ja käytännöt, jotka koskevat henkilökohtaisia tietojasi ja JWF:n tapaa käsitellä niitä. Tietosuojalainsäädännön (Data Protection Act 1998 eli ”Laki"), tarkoittama rekisterinpitäjä on John West Foods Ltd – 1 Mann Island, Liverpool, L3 1BP (United Kingdom). JWF on nimennyt lainmukaiseksi edustajakseen Stephen Johnsonin.

TIEDONKERUU

JWF saa kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja: tietoa, jonka annat täyttämällä sivustolla osoitteessa www.john-west.co.uk (”Sivusto”) olevia lomakkeita. Tämä kattaa myös Sivustolle rekisteröinnin, palvelun tilaamisen, materiaalin lataamisen tai muiden palvelujen pyynnin yhteydessä annetut tiedot. JWF voi pyytää sinulta tietoja myös kun osallistut JWF:n sponsoroimaan kilpailuun tai mainostempaukseen tai kun ilmoitat jostakin Sivustolla olevasta ongelmasta. tietoa, jonka annat työpaikkaosiossa täyttämilläsi lomakkeilla. Napsauttamalla sinulle tarjottua asiaa koskevaa ruutua hyväksyt, että henkilökohtaiset tietosi (mukaan lukien ansioluettelosi ja työpaikkahakemuksesi) lähetetään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen [JW_Careers@thaiunion.com] ja siirretään Thai Union Group PCL:lle, joka on John West Foods Ltd:n holdingyhtiö Aasiassa. Henkilökohtaiset tietosi siirretään vain isännöintitarkoituksessa. Olemme tehneet asiaankuuluvia sopimusjärjestelyjä Thai Union Groupin kanssa taataksemme, että henkilökohtaiset tietosi suojataan tietosuojalainsäädännön (Data Protection Act) mukaisesti. JWF saa pitää kirjeenvaihtorekisteriä. JWF saattaa myös pyytää sinua osallistumaan kyselyihin, joita JWF käyttää tutkimustarkoituksessa, mutta niihin ei ole pakko vastata. Sivustolla vierailusi yksityiskohdat, seuraavat mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen: liikennetiedot, paikkatiedot, verkkopäiväkirjat ja muut viestintätiedot ja käyttämäsi resurssit.

IP-OSOITTEET JA EVÄSTEET

JWF voi kerätä tietoja tietokoneestasi, kuten IP-osoitteesi sijainnin, käyttöjärjestelmän ja selaintyypin, järjestelmän ylläpitoa varten. Tämä on tilastotietoa käyttäjien selailusta ja kaavoista eikä yksilöi ketään. JWF saattaa samasta syystä hankkia tietoa yleisestä Internetin käytöstäsi käyttämällä evästetiedostoa, joka tallennetaan tietokoneesi kovalevylle. Evästeet sisältävät tietoa, joka siirretään tietokoneesi kovalevylle. Ne auttavat JWF:ää parantamaan Sivustoaan ja tuottamaan parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Niiden avulla JWF voi: arvioida yleisönsä kokoa ja käyttötapoja. tallentaa tietoa mieltymyksistäsi ja räätälöidä Sivuston vastaamaan sinun mielenkiintosi kohteita. nopeuttaa hakujasi. tunnistaa sinut kun palaat Sivustolle. Sivustolla käytetään kahdenlaisia evästeitä: Istuntoevästeitä - Ne ovat väliaikaisia evästeitä, jotka ovat olemassa vain sen aikaa kun olet Sivustolla (tai tarkemmin kunnes suljet selaimen sen jälkeen kun olet käynyt Sivustolla). Istuntoevästeet auttavat JWF:n verkkosivua muistamaan, mitä valitsit edellisellä sivulla, ettei tietoja tarvitsisi syöttää uudelleen. Pysyvät evästeet - Ne ovat evästeitä, jotka jäävät laitteeseesi kun olet käynyt verkkosivuillamme. Ne auttavat meitä tunnistamaan sinut yksittäiseksi vierailijaksi (tallentamalla sattumanvaraisesti valitun numeron). Evästeen säilymisaika laitteessasi riippuu evästeen tyypistä. Meidän verkkosivumme evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä niiden avulla voi tunnistaa sinua. Voit kieltäytyä hyväksymästä evästeitä aktivoimalla selaimestasi asetuksen, joka sallii sinun estää evästeet. Pääsy joihinkin Sivuston osiin saattaa kuitenkin estyä, jos valitset tämän asetuksen. Ellet ole säätänyt selaimesi asetuksia estämään evästeet, järjestelmä käyttää evästeitä kun kirjaudut Sivustolle.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN TALLENNUS (YLLÄ MAINITTUJEN TYÖPAIKKAOSIOON LIITTYVIEN EHTOJEN MUKAISESTI)

Tiedot, joita JWF kerää sinusta, voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja tallentaa sinne. ETA-alueen ulkopuolella toimiva JWF:n henkilöstö saattaa käsitellä tietoja. Lähettämällä henkilökohtaisia tietojasi hyväksyt siirron, tallennuksen ja käsittelyn. JWF tekee kaiken kohtuullisesti odotettavissa olevan varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Kaikki JWF:lle antamasi tieto tallennetaan JWF:n turvallisille palvelimille. Jos JWF on antanut sinulle (tai olet itse valinnut) salasanan, jolla pääset joihinkin tiettyihin Sivuston osiin, on sinun vastuullasi pitää salasana salassa. JWF pyytää, ettet kerro salasanaa kenellekään. Valitettavasti tiedonsiirto Internetin välityksellä ei ole täysin turvallista. Vaikka JWF tekeekin parhaansa suojellakseen sinun henkilökohtaisia tietojasi, se ei voi taata Sivustolle lähetettyjen tietojen turvallisuutta; tietojen lähettäminen on omalla vastuullasi. Kun JWF on vastaanottanut tietosi, se käyttää tiukkoja menetelmiä ja turvatoimintoja estääkseen tietojen luvattoman käytön.

TIETOJEN KÄYTTÖ (YLLÄ MAINITTUJEN TYÖPAIKKAOSIOON LIITTYVIEN EHTOJEN MUKAISESTI)

JWF käyttää sinusta keräämiään tietoja seuraaviin tarkoituksiin: varmistaakseen, että Sivuston sisältö tarjotaan mahdollisimman tehokkaassa muodossa sinulle ja tietokoneellesi. tarjotakseen sinulle tietoja, tuotteita ja palveluita, joita pyydät JWF:ltä tai joiden JWF uskoo kiinnostavan sinua, jos olet hyväksynyt yhteydenotot tästä syystä. hoitaakseen mahdollisten sinun ja JWF:n välisten sopimusten mukaiset velvollisuutensa. antaakseen sinulle halutessasi pääsyn palvelun interaktiivisiin osiin. tiedottaakseen sinua palveluun tehdyistä muutoksista. JWF saattaa myös käyttää tietojasi, tai sallia tietojesi käytön tietyille kolmansille osapuolille tarjotakseen sinulle tietoa palveluista ja tuotteista, jotka saattavat kiinnostaa sinua, joko sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Jos hyväksyt, että JWF saa käyttää tietojasi tällä tavalla, tai antaa tietosi kolmansille osapuolille markkinointitarkoitukseen, napsauta kyseistä ruutua lomakkeessa, jolla JWF pyytää tietojasi.

TIETOJESI LUOVUTUS (YLLÄ MAINITTUJEN TYÖPAIKKAOSIOON LIITTYVIEN EHTOJEN MUKAISESTI)

JWF voi luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi kenelle tahansa konserninsa jäsenelle, mikä tarkoittaa sen tytäryhtiöitä, holdingyhtiötä sekä sen tytäryhtiöitä Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiölainsäädännön (UK Companies Act 1985, pykälä 736) mukaisesti. JWF voi luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: Jos JWF myy tai ostaa yrityksen tai muuta omaisuutta, se voi luovuttaa tietojasi yrityksen tai varojen mahdolliselle myyjälle tai ostajalle. Jos JWF tai olennainen osa sen omaisuudesta myydään kolmannelle osapuolelle, JWF:n omistamat henkilökohtaiset tiedot siirtyvät uudelle omistajalle yhtenä osana sen varoja. Jos JWF on velvollinen luovuttamaan tai paljastamaan henkilökohtaisia tietojasi jonkin laillisen velvoitteen perusteella, tai toimeenpannakseen tai soveltaakseen ehtoja ja muita sopimuksia; tai suojellakseen JWF:n, sen asiakkaiden tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. Tämä kattaa myös tiedonvaihdon muiden yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa petokselta suojautumisen tai luottoriskin pienentämisen takia. JWF saattaa myös käyttää tietojasi, tai sallia tietojesi käytön tietyille kolmansille osapuolille, tarjotakseen sinulle tietoa palveluista ja tuotteista, jotka saattavat kiinnostaa sinua, joko sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Jos hyväksyt, että JWF saa luovuttaa tietojasi tällä tavalla, tai antaa tietosi kolmansille osapuolille JWF:n tuotteiden ja palveluiden markkinointitarkoitukseen, napsauta kyseistä ruutua lomakkeessa, jolla JWF pyytää tietojasi. Jos hyväksyt luovutuksen, JWF luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille vain oman mainontansa vuoksi eikä myy tietojasi erillisille kolmansille osapuolille.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus pyytää, ettei JWF käsittele henkilökohtaisia tietojasi markkinointitarkoituksessa. Yleensä JWF ilmoittaa sinulle (ennen tietojen keräystä), jos se aikoo käyttää tietojasi sellaiseen tarkoitukseen tai jos se aikoo paljastaa tietosi millekään kolmannelle osapuolelle samanlaiseen tarkoitukseen. Voit oikeutetusti estää tällaisen käsittelyn napsauttamalla tiettyjä ruutuja lomakkeissa, joita JWF käyttää tietojesi keräämiseen. Voit tehdä tämän myös milloin tahansa ottamalla yhteyttä JWF:ään osoitteessa Consumercontact@John-West.com. Sivusto saattaa ajoittain sisältää linkkejä JWF:n yhteistyöverkostojen, mainostajien ja tytäryhtiöiden sivuille ja sivuilta. Jos siirryt toiselle sivulle näiden linkkien kautta, muista, että näillä sivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, eikä JWF ota minkäänlaista vastuuta tai vahingonkorvausvastuuta näistä käytänteistä. Tarkista käytänteet ennen kuin lähetät näille sivuilla henkilökohtaisia tietojasi.

PÄÄSY TIETOIHIN, MUUTOKSET JA POISTO

Saat tarkastella, muuttaa tai poistaa sinusta tallennettuja tietoja lain nojalla. Voit harjoittaa pääsy-, muutto- ja poisto-oikeuttasi lain mukaisesti. Tarkastelupyynnöistä saatetaan periä maksu, joka vastaa JWF:lle pyynnöstä aiheutuvia kuluja.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖMME

Kaikki mahdolliset JWF:n tekemät muutokset tähän tietosuojakäytäntöön ilmoitetaan tällä sivulla, ja tarpeen mukaan niistä ilmoitetaan sinulle myös sähköpostitse.

YHTEYSTIEDOT

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita, ja ne pyydetään lähettämään osoitteeseen Consumercontact@John-West.com

LAHJONNANVASTAINEN ILMOITUS

https://www.john-west.co.uk/uploads/downloads/Anti-Bribery_Statement.pdf

ILMAISTEN TUOTTEIDEN KUPONKITARJOUSSOVELLUS

Kampanja alkaa 18.7.2016 ja loppuu kun 1 000 kuponkia on tulostettu. Henkilöä (sama nimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) kohti hyväksytään vain yksi rekisteröityminen. Tämä tarjous koskee vain täysi-ikäisiä Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaita (Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti). Palkintoja jaetaan vain kampanjan 1 000 ensimmäiselle tulostetulle kupongille. Jokainen rekisteröitynyt osallistuja saa ‘Ilmaisen uutuustuotekupongin’, jolla voi lunastaa yhden John West Infusions 80 g -tuotteen. Tuotekuponki annetaan vähittäiskauppiaalle John West Infusions -tuotteen vastineeksi. Kuponki on voimassa 30 päivää tulostuksesta. Kupongin ehdot lukevat kupongissa. Kuponkia ei voi vaihtaa rahaksi. Rekisteröityessään osallistujat valtuuttavat John West Foods Limitedin käyttämään henkilökohtaisia tietojaan kampanjaa varten John West Foods Limitedin tietosuojakäytännön mukaisesti; Tietosuojakäytäntömme kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta www.john-west.co.uk/general/privacy-policy/ Osallistujien henkilökohtaisia tietoja käytetään vain Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen lainsäädännön mukaisesti, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman osallistujan lupaa. Koska kampanjan järjestää John West Foods Limited (yritys, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 00200767, ja jonka toimipaikan osoite on John West Foods Ltd, No. 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP, United Kingdom), kuponkitarjous ei ole Facebookin mainostama tai järjestämä eikä liity mitenkään Facebookiin. Tarjoukseen liittyvät tiedustelut ja/tai kysymykset tulee lähettää viestinä John West Foods Ltd:lle tai Facebook-sivuillemme: Facebook.com/johnwestuk

Promotional Content

The John West story

The John West story

Discover the man behind the can, along with the many milestones of our time at sea.

Tell me more

Our traceability & sustainability promise

Our traceability & sustainability promise

At John West we know how important it is to protect our oceans and seas. Read our Sustainability Promise to find out more.

Sustainability promise

Our crew's favourite fish recipes

Our crew's favourite fish recipes

From a family fish pie to something more surprising - see what our John West fishermen name as their favourite recipes.

Discover our recipes